Optimum PLUS. MENTALITEIT
MET FAMILIEWAARDEN

 

Optimum plus is een samenwerkingsverband tussen twee familiebedrijven, Klomps Bouwbedrijf uit Dinxperlo en Van Campen Bouwgroep uit Zelhem. Optimum plus is ontstaan uit de wil tot samenwerken om elkaar te versterken en in samenwerking een woningconcept te ontwikkelen waarmee wij ons kunnen onderscheiden in de markt en een serieuze speler zijn tussen de grote landelijke conceptaanbieders.

Optimum plus richt zich met de bundeling van kennis op het gebied van duurzaam bouwen, op het ontwerpen, realiseren en onderhouden van energiebesparende woningen en woongebouwen. Het woningconcept waarmee we de voordelen van systeemdenken combineren met de flexibele mogelijkheden van maatwerk is daarbij ons credo.

De mentaliteit en omgangsvormen van het kleinere familiebedrijf zijn behouden en maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleid en visie voor de lange termijn vinden wij belangrijker dan de waan van de dag. Voor u als opdrachtgever is Optimum plus geen incidentele samenwerking maar een sterke partij die zijn verantwoordelijkheden kent en neemt en u wenst te ontzorgen met haar woningconcept.

Door het combineren van zowel de bedrijven als de kennis en ervaringen, mag u als klant rekenen op een nog beter resultaat in prijs en kwaliteit. Optimaal afgestemd op uw wensen.

Optimum plus gelooft in de kracht van het ontwerpen en bouwen met een vaste partner. Omdat ons werk én onze verantwoordelijk in onze optiek niet stoppen bij het ontwerp alleen. Immers, wat ontworpen is, moet efficient en kwalitatief goed gebouwd kunnen worden. En wat gebouwd wordt, moet tot in detail creatief én praktisch goed doordacht ontworpen zijn. Hoe beter de wisselwerking tussen ontwerpen en bouwen is, hoe meer winst er geboekt wordt in de doorlooptijd en de totale kosten van het project en onderhoudskosten in de beheersfase.

In Optimum plus vindt u een betrouwbare contractpartner voor ontwerpen en bouwen in één. Eén aanspreekpunt met alle benodigde specialisten in huis. Specialisten die vanuit een gedeelde visie, gedeeld mandaat en gedeelde klantgerichtheid aan uw project werken. En die elkaar als vanzelfsprekend vinden voor overleg en afstemming tot in de kleinste details. Zo leveren we uw projecten binnen de afgegeven planning op tegen betaalbare bouwkosten. Zonder concessies te doen aan de afgesproken kwaliteit.

MVO

Optimum Plus heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Bij zowel Optimum plus en haar moederbedrijven Klomps bouwbedrijf en Van Campen Bouwgroep is MVO onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Bij het verbeteren van onze bedrijfvoering en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken richten wij ons op drie bakens. Mens & maatschappij, milieu & leefomgeving en bedrijfsvoering & klantwaarde.

 


Dr. Grashuisstraat 28-30, 7021 CL Zelhem
Meniststraat 2, 7091 ZZ Dinxperlo
Telefoon 0314 62 28 82
info@optimumplus.nl